الکترو موتور دی سی (DC) صنعتی

شرح کالا: 

آقای بیگدلی ۰۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰- ۳۳۹۲۹۸۴۸-۳۳۹۲۹۲۶۲

#محصولات_ الکترو_ موتور_ دی سی_ (DC)_ صنعتی

 

موتور DC دستگاهی است که از طریق نیروی الکترومغناطیسی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. اجزا اصلی موتور DC، روتور، استاتور و کموتاتور هستند. استاتور یک آهنربای ثابت است و کوتاتور سیم پیچی است که با عبور جریان به آهنربای الکتریکی تبدیل شده و از طریق کموتاتور قطب های مثبت و منفی آن تغییر می کنند.​

 

الکترو موتور (DC) سرو صنعت

ردیف

مارک

تیپ

KW

RPM

ولتاژA

ولتاژF

آمپرA

آمپرF

۱

BBC

GN 280 S 31 F

۳۰۰

۲۹۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۷۹۸

۷.۸

۲

SIEMENS

۱GG5 282-0DK40

۲۸۴

۲۰۵۰

۴۰۰

۳۱۰

۷۴۵

۶

۳

SIEMENS

۱GG6 208-GNF40

۱۷۰-۱۷۰

۱۷۰۰-۱۹۵۰

۴۷۰-۴۷۰

۳۱۰-۲۱۰

۳۹۲-۳۹۲

۸.۸-۷

۴

HELMKE

GMV-4-200MK4

۱۴۶

۲۰۵۰

۴۴۰

۱۷۰-۳۴۰

۳۵۹

۱۰.۸-۵.۴

۵

SIEMENS

۱GG5 204-ONE14

۸۱-۸۱

۱۳۳۰-۱۵۳۰

۴۶۰-۴۶۰

۱۸۰-۱۲۰

۱۹۰-۱۹۱

۹.۶-۷.۴

۶

بامولر

GNA 160 SN

۵۶-۵۶

۱۸۸۰-۳۲۰۰

۴۲۰-۴۲۰

۳۱۰-۳۴۰

۱۴۷-۱۴۷

۶-۲.۸

۷

SIEMENS

۱HF5 166-0GJ90

۴۲.۵-۴۲.۵

۲۸۵۰-۳۲۸۰

۴۷۰-۴۷۰

۳۴۰-۲۵۰

۹۸-۹۸

۱.۵۵-۱.۲۰

۸

SIEMENS

۱HF5 166-0GJ90

۴۲.۵-۴۲.۵

۲۸۵۰-۳۲۸۰

۴۷۰-۴۷۰

۳۴۰-۲۵۰

۹۸-۹۸

۱.۵۵-۱.۲۰

۹

VEM

MFD R 160.‎2-F02

۳۰-۲۶

۱۶۵۰-۴۵۰۰

۴۰۰-۴۰۰

۲۷۰

۸۴.۳-۷۳

 

۱۰

VEM

MFD R 132.‎4-F04

۲۹.۲-۱۹.۶

۲۳۰۰/۳۷۵۰

۵۰۰۰

۴۴۰-۴۴۰

۲۷۰

۸۲.۵-۵۵.۴

 

۱۱

SIEMENS

۱HA5 136-OCG90

۱۷.۹-۱۷.۹

۲۸۳۰-۳۲۵۰

۴۲۰-۴۲۰

۳۴۰-۲۵۰

۴۷.۵-۴۷.۶

%۸۸-%۶۹

۱۲

LENZE

MGF Q UTA132-32

۵۰.۴

۳۴۵۰

۴۶۰

۲۱۰

۱۲۰

۴

۱۳

SIEMENS

۱GL5 132 0GH406

۱۱.۵-۱۱.۵

۲۱۰۰-۴۵۰۰

۳۸۰-۳۸۰

۳۱۰-۸۱

۳۴.۴-۳۵.۲

۱.۲۵-%۴۰

۱۴

SIEMENS

۱GL5 132 0GH406

۱۱.۵-۱۱.۵

۲۱۰۰-۴۵۰۰

۳۸۰-۳۸۰

۳۱۰-۸۱

۳۴.۴-۳۵.۲

۱.۲۵-%۴۰

۱۵

AEG

GF 13.‎4

۲۰.۱

۲۲۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۵۶.۲

۲.۶۱

۱۶

AEG

GF 13.‎4

۲۰.۱

۲۲۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۵۶.۲

۲.۶۱

۱۷

فرانز کسلر

MIF 3050/1

۱۶-۲۲

۲۵-۲۶

۴۰۰۰-۴۸۰۰

۳۲۰-۳۸۰

۱۹۰

۸۸-۷۸

۱.۲

۱۸

SIEMENS

 

۱۴.۶

۱۰۸۰

۴۰۰

۱۸۰

۴۶

۳.۵

 

 

لطفا، پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید.

Share this
Tags: 

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی