کرونس(krones)

شرح کالا: 

محصولات گیربکس کرونس(krones)

 


servo sanat

 


servo sanat

 


servo sanat

 


servo sanat

 


servo sanat

 


servo sanat


servo sant


servo sanat

 


servo sanat


servo sanat

 


servo sanat

 


servo sanat

 

Share this

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی