کوپلینگ فنری ابزار دقیق

شرح کالا: 

 # محصولات_ کوپلینگ_ فنری _سرو صنعت_۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸_ ۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲_۰۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰

از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat

 


servo sanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SERVO SANAT

 

Share this
Tags: 

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی