گیربکس خورشیدی بدون لقی آلفا ALPHA

شرح کالا: 

آقای بیگدلی: ۰۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ -  ۳۳۹۲۹۷۰۱/۲

 

محصولات گیربکس خورشیدی بدون لقی آلفا ALPHA


searvi sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat

 

servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat

   

 

 

 

لطفا، پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین سرو صنعت تبادل نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید.

Share this
Tags: 

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی