گیربکس خورشیدی بدون لقی آلفا ALPHA

شرح کالا: 

آقای بیگدلی ۰۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰

 

محصولات گیربکس خورشیدی بدون لقی آلفا ALPHA

 


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat

 

 

 

 

 

 

 


searvi sanat


servo sanat


servo sanat


servo sanat

 

Share this
Tags: 

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی