گیربکس خورشیدی هایتک(hitech)

شرح کالا: 

 

#محصولات_گیربکس خورشیدی هایتک_سرو صنعت_۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸_ ۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲_۰۹۱۲۴۴۸۴۷۴

ردیف

تیپ

فتح ورودی

شفت ورودی

شفت خروجی

نسبت تبدیل

۱

EVG70

۶۰MM

۱۱-۱۴MM

۱۶MM

۱:۵ / ۱:۷ / ۱:۱۰

۲

EVG70

۶۰MM

۱۱-۱۴MM

۱۶MM

۱:۵ / ۱:۲۰ / ۱:۴۰

۳

EVG70

۶۰MM

۱۱-۱۴MM

۱۶MM

 ۱:۷۰  / ۱:۱۰۰

۴

EVG90

۸۰MM

۱۹MM

۲۲MM

 ۱:۷ / ۱:۱۰

۵

EVG90

۸۰MM

۱۹MM

۲۲MM

۱:۱۵ / ۱:۲۰ / ۱:۴۰

۶

EVG90

۸۰MM

۱۹MM

۲۲MM

۱:۱۵ / ۱:۲۰ / ۱:۴۰

۷

EVG120

۱۳۰MM

۲۲-۲۴MM

۳۲MM

۱:۴ / ۱:۷ / ۱:۱۰

۸

EVG120

۱۳۰MM

۲۲-۲۴MM

۳۲MM

۱:۱۵ / ۱:۲۰ / ۱:۴۰

لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظرنموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع شوید.

Share this
Tags: 

تلفکس :

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۱

۰۲۱۳۳۹۲۹۷۰۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۲۶۲

۰۲۱۳۳۹۲۹۸۴۸

 

تلفن همراه

  ۹۱۲۴۴۸۴۷۴۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

 info@servosanat.ir

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سعدی جنوبی، نرسیده به کوچه علی پور پلاک ۲۷۲

 

مدیریت:

آقای امیرعلی بیگدلی